Orasul Maramureș

Despre Maramureş, colţul de ţară din Nord-Vestul României, s-a spus adesea că e un tărâm uitat de vreme, cu biserici de lemn şi obiceiuri de când lumea. Cei care l-au vizitat deja nu se mai întreabă “de ce Maramureş?”, pentru că amintirile şi poveştile cu care s-au întors acasă vorbesc de la sine. Poate doar cei care nu l-au văzut să mai aibă nevoie de motive, aşadar Consiliul Judeţean Maramureş vă oferă doisprezece motive pentru a vizita minunatul tărâm desprins parcă din basmele străbunilor, cuprinse într-un material realizat de Biroul de Turism al Consiliului Judeţean Maramureş,

Comentariu

Prima atestare scrisã a Maramureşului dateazã din anul 1199, însã mãrturiile arheologice au scos la ivealã faptul cã aceste pãmânturi sunt locuite încã din perioada neoliticã. 

Dupã ce teritoriul Daciei a fost ocupat de romani, Maramureşul a rãmas un teritoriu independent, în afara Provinciei Romane.

În timpul Evului Mediu, societatea daco-romanã a fost influenţatã de popoarele migratoare. Aşezãrile feudale şi-au pus bazele între secolele al IV-lea şi al X-lea şi erau subordonate Bisericii.

 

În secolul al XIII-lea, conducãtorii maghiari au început lupta pentru cucerirea Transilvaniei. La sfârşitul secolului al XIV-lea, întreaga Transilvanie, inclusiv Maramureşul se aflau sub ocupaţie maghiarã.

Dovezile scrise despre Maramureş apar mai frecvent începand cu secolul al XIV-lea. În 1359, dupã rebeliunea împotriva conducãtorilor maghiari, voievodul Bogdan împreunã cu mai mulţi localnici au trecut Carpaţii pânã în Moldova, s-au luptat cu Balc, nepotul legendarului voievod Dragoş, şi au retrasat graniţele Moldovei, fãcând din aceasta un stat independent.

 

Maramureşul a devenit parte a Principatului Transilvaniei în 1526, apoi parte a Imperiului Habsburgic în 1687 şi a fost anexat Ungariei în 1703. Dinastia Habsburgicã a luat sfârşit cu revoluţia din 1848. În 1918, Transilvania, inclusiv  Maramureşul s-a unit cu România.

În 1940, Maramureşul şi nordul Transilvaniei au fost date de nemţi Ungariei şi ulterior returnate în 1945, dupã retragerea trupelor germane şi maghiare.

 

 

La începutul anului 1960, majoritatea ţãranilor au fost obligaţi sã-şi dea pãmânturile la fermele colective create de regimul comunist. În ciuda acestei colectivizãri forţate, tradiţiile şi arta popularã au continuat sã înfloreascã în Maramureş.

Comentariu

Comentariu

Comentariu

Pubblicato in - ROMANIA, Judete Romania, Localitati Romania e Maramureș Judet