Lansarea cartii de istorie “Mircea cel Batran” la Curtea de Arges cu ocazia comemorarii a 600 de ani de la moartea domnitorului valah

Desăvârşirea idealurilor unui popor se poate face numai prin cunoaştrea istoriei şi prin aprecierea obiectivă a faptelor ȋnaintaşilor şi conducătorilor transcendenţi prin veacuri apuse. (Motto COLECŢIA CENTENARUL MARII UNIRI)

Miercuri, 31 ianuarie 2018, se împlinesc 600 de ani de la trecerea la cele veșnice a Domnitorului valah Mircea cel Bătrân, „principe între creștini cel mai viteaz și cel mai ager”, așa cum a fost numit de către istoricul german Johannes Leunclavius.
Muzeul Municipal Curtea de Argeș și editura Librex vă învită miercuri, 31 ianuarie 2018, la evenimentul de comemorare a marelui ctitor de lăcașuri sfinte și apărător al neamului.
Mircea cel Bătrân este singurul domn român care nu a ȋncheiat niciodată un tratat de vasalitate cu nici unul dintre vecinii ṣi duṣmanii lui. De fiecare dată a avut relaţii pe picior de egalitate cu aceṣtia, mai mult, pe ȋntreaga lui domnie de peste trei decenii a pus stavilă ȋn drumul otomanilor la nord de Dunăre. În timpul lui Mircea cel Bătrân, Țara Românească a ajuns la cea mai mare întindere teritorială din istoria sa: ” Eu, întru Hristos Dumnezeu binecredincios şi binecinstitor şi de Hristos iubitor şi autocrat, Io Mircea mare voievod şi domn din mila lui Dumnezeu şi cu darul lui Dumnezeu, stăpânind şi domnind peste toată Ţara Ungrovlahiei şi a părţilor de peste munţi, încă şi către părţile tătăreşti şi Amlaşului şi Făgăraşului herţeg şi domnitor al Banatului Severinului şi pe amândouă părţile pe toată Podunavia, încă până la marea cea mare şi stăpânitor al cetăţii Dârstorului”. Extrapolând puţin ṣi făcând legătura cu spusele lui Mircea, putem trage concluzia că, ȋn linii mari, teritoriul Munteniei se ȋntindea ȋn nord, de la Olt până la Dunăre;  la sud, de la Porţile de Fier;  ȋn vest, până la Marea Neagră ȋn est. Iar dacă ar fi să ȋmpărţim ȋn teritorii, Mircea avea ȋn posesie: Amlaṣul ṣi Făgăraṣul, Banatul de Severin, ținuturi de la graniţa cu Moldova, “Părţi tătăreṣti”, Dobrogea, Cetăţile Bran ṣi Bologa.

În cadrul evenimentului de comemorare a 600 de ani de la trecerea la cele veșnice a Domnitorului valah,  Mircea cel Bătrân,  va fi lansată cartea Mircea cel Bătrân care îi are ca autori pe Cristian Moneanu și Ștefan Dumitrache.
Cartea dedicată ilustrului conducător valah face parte din “COLECŢIA CENTENARUL MARII UNIRI” un proiect LIBREX PUBLISHING care ȋși propune să aducă ȋn atenția publicului o serie de lucrări despre cei mai ȋnsemnaţi conducători ai acestui popor care au pus direct sau indirect o cărămidă la temelia desăvârșirii idealului acestui popor: MAREA UNIRE.
Mircea cel Bătrân” este cea de a treia carte din cadrul colecției, fiind precedată de lucrări dedicate lui Mihai Vodă Viteazul și fratelui său Petru Dimitrie Cercel. Cum este normal, colecția se va încheia cu o lucrare dedicată Majestății sale Regele Ferdinand Întregitorul. Pe parcurs însă va surprinde publicul, printre altele, lucrări dedicate Reginei Maria, Alexandru Ioan Cuza sau Iancu de Huedoara.
La acest eveniment vor participa: Ștefan Dumitrache –  Director al Muzeului Curtea de Argeș,  Cristian Moșneanu –  Istoric, Ionuț Radu –  Editor Librex.
Locație: Muzeul Municipal Curtea de Argeș

Comentariu

ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanHungarianItalianPortugueseRomanianRussianSpanishTurkish
Cere informatii