Colecţia “Mari domnitori şi regi ai românilor” un demers inovativ pentru cinstirea eroilor neamului ȋn preajma Centenarului

Motto Colecţie

“Desăvârşirea idealurilor unui popor se poate face numai prin cunoaştrea istoriei şi prin aprecierea obiectivă a faptelor ȋnaintaşilor şi conducătorilor transcendenţi prin veacuri apus”

 

Când vorbim despre un popor, ne referim cu siguranţa la trei elemente care coexistă şi care se ȋntrepătrund continuu ȋn procesul ireversibil al trecerii timpului. Acestea sunt: comunitatea, sufletul poporului şi istoria. Comunitatea, zămislită din credinţele şi normele vieţii comune oamenilor,  nu ȋşi poate crea o identitate sau o pecete prin care să fie recunoscută peste secole decât dacă ȋşi ȋncheagă o amprentă spirituala unică, cu rol de diferenţiere ȋn rândul altor comunităţi. Sufletul poporului este acea stare de spirit ȋn care oamenii, uneori fără a conştientiza se asociază cu manifestările sau cu trăirile semenilor. Catalizatorul spiritului şi comunităţii nu poate fi decât istoria . Aceasta are rolul de a face nedespărţite aceste două paradigme ( comunitatea si spiritul). Istoria, de asemenea, are rolul de a proiecta corect peste timp şi imaginea contopita a celor doi termeni.
Tot istoria este cea care poartă ȋn tolba-i zăbovită setul de reguli morale izvorâte din ȋncercarile şi evenimentele marcate de timp din care oamenii trebuie să ȋşi ȋnsuşească ȋnvăţăturile necesare urmării unui drum drept şi continuu.
Necunoaşterea istoriei, ȋnlăturarea ei cu bunaştiinţă sau neglijarea ei, indiferent care ar fi motivul,  face ca un popor să devină disolubil,  iar cele două elemente componente (comunitatea şi spiritul) să capete nuanţe diferite,  disociindu-se unul de altul. Ca atare, un popor nu poate fi decât o comunitate, are o singură istorie şi un singur suflet. Considerăm că avem o datorie morală faţă de ȋnaintaşii noştri să le cinstim memoria şi să ducem mai departe stindardul faptelor lor precum şi urmaşii noştri să cunoască cine sunem, de unde venim, care este locul nostru ȋntre popoare şi mai ales ȋncotro ne indreptăm.

Ideea proiectului “Mari domnitori şi regi ai românilor”  a apărut tocmai din dorinţa de cinstire a memoriei iluştrilor noştri ȋnaintaşi şi de a aduce la cunoştinţa tânărului public faptele acestora, fapte care au dus la desăvârşirea idealului milenar al acestui popor şi anume formarea unei singure unităţi statale.

Ce reprezinta acest proiect?

“Mari domnitori şi regi ai românilor” reprezintă un proiect prin care editura Librex ȋşi propune să aducă ȋn atenţia publicului douăsprezece cărţi despre unii dintre cei mai ȋnsemnaţi conducători ai acestui popor. Prima carte va fi dedicată lui Mihai Vodă Viteazul, primul dintre conducătorii români care intrând triufător ȋn Alba Iulia a reuşit pentru prima oară să ȋndeplinească visul secular al tuturor celor de-o mumă, de-un neam şi de-o limbă. Colecţia se va ȋncheia cu o lucrare dedicată lui Ferdinand I ”Ȋntregitorul”, cel care a reuşit să desăvarşească opera lui Mihai Filum Pătraşco.

Colectia, in intregime, va cuprinde carti dedicate următoarelor personalități istorice: Mihai Viteazul, Radu Negru Vodă, Mircea cel Batran, Alexandru cel Bun, Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Petru Rareş,  Petru Dimitrie Cercel,  Carol I.

Care este scopul acestui proiect?

Colecţia “Mari domnitori şi regi ai românilor” are ca scop să aducă ȋn casa fiecărui cititor o parte a istoriei adevărate a poporului român şi să ȋntărească ȋn cugetul cititorilor sentimentul de a fi mândru de trecutul poporului său.

Care este obiectivul acestui proiect?

Obiectivul acestui proiect este acela ca fiecare cititor, prin lecturarea cărţilor să ȋşi creoneze o imagine cat mai aproape de adevar despre personajele aferente lucrarilor. In acest sens, stilul folosit in redactarea operelor va fi unul simplu si pe intelesul tuturor. Sintetizarea informatiilor va fi una obiectiva, bazata exclusiv pe documentarea stiintifica. Fiecare va avea o bibliografie bine inchegata si structurata, astfel incat cititorul, dupa parcurgerea paginilor sa poata avea o lista de lucrari pentru aprofundare, in cazul in care va dori acest lucru.

Cristian Mosneanu

Comentariu

ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanHungarianItalianPortugueseRomanianRussianSpanishTurkish
Cere informatii